Projekty už úspešne obývané úžasnými ľuďmi 

NAŠA VÝSTAVBA v minulých rokoch 

Bytový dom s bytmi 3 a 4 izbovými Hviezdoslavov výstavba rok 2020

Rodinné domy typu bungalow na Športovej ul. 

HVIEZDOSLAVOV záhrady

v rokoch 2012-2014

FAMILY PARK Rodinná ulica